Programma 2022 – 2026

Speerpunten in ons verkiezingsprogramma 2022 – 2026.

     1.   Lokaal wat lokaal kan en regionale samenwerking op lokale maat;

     2.   Een inclusieve samenleving: iedereen kan meedoen ongeacht leeftijd, 
           geslacht, beperking, voorkeur of afkomst;

     3.   Duidelijke afspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars 
           over bouw voldoende betaalbare koop- en huurwoningen voor 
           starters, eenpersoonshuishouden en ouderen;

     4.   Aanstellen contactfunctionaris voor verenigingen en
           maatschappelijke organisaties;

     5.   Realiseren vaste locatie voor kunst en cultuur in Dinxperlo;

     6.  Uitbreiding toerisme en recreatie door versterking  wandel- en
           fietspaden, dagtoerisme, themamarkten, educatie en 
           sportevenementen;

      7.  Aanleg groene parkeerplaatsen;

      8.  Inrichten tijdelijk specialistisch team om het bouwen van woningen
            te versnellen;

      9.  Behoud van de zwemvoorziening in Dinxperlo;

     10. Ontwikkelen nieuw industrieterrein bij de kern Aalten.

 

Ons volledige verkiezingsprogramma vindt u hier:

Verkiezingsprogramma